Livechat Channel Dược sĩ tư vấn Online

Thống kê

Mặt vui vẻ

85.7 %

Mặt trung tính

14.3 %

Mặt buồn

0.0 %

7 last feedbacks

Dược sĩ tư vấn Online / 32 Dược sĩ tư vấn Online / 26 Dược sĩ tư vấn Online / 25 Dược sĩ tư vấn Online / 24 Dược sĩ tư vấn Online / 23 Dược sĩ tư vấn Online / 20 Famacie.com / 18

The Team

FAMACIE 320A NTMK
FAMACIE 320A NTMK
Ms Dao Nguyen - Pharmacist
Ms Dao Nguyen - Pharmacist